Inbreiding in loods Sumar

In Sumar is er gewerkt voor Appendage fabriek De Haan. Deze moest in de bouwvak van 2011 verhuizen van Garyp naar Sumar. In de loods moesten diverse aanpassingen worden gedaan, w.o het maken van een kantoor, kantine en bergzolders. Ook toilet etc. moesten worden gemaakt. Appendage fabriek De Haan was 40 jaar gevestigd in de voormalige zuivelfabriek in Garyp waarvan wij nu eigenaar zijn geworden.